Serwis i wsparcie

Qa.


QA jest zapewnieniem systemu jakości i uczynić całą produkcją w porządku, jest silną gwarancją i optymalizacją dla następujących aspektów:
01.Wzmocnij, zapewniają i zbadać możliwości fabryczne poprzez zarządzanie dostawcą, w tym rozwój dostawcy, audyt i poprawę.
QA dokonuje kontroli kontroli jakości systemu i zrównoważonego rozwoju, aby zapewnić długą współpracę i produkt o stabilnej jakości.
Na przykład cele kontroli zrównoważonego rozwoju: upewnić się, że dostawcy spełniają wymagania krajowe i klientów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, interesów pracy, środowiska itp. Może pomóc ich codziennej produkcji stale unikać wyłączenia korekty przez rząd, który wpłynąłby na czas oczekiwania .
02.Gwarancja jakości wysokiej jakości dla nowego produktu nowego projektu i rewizji starego produktu: sprawdzenie próbki, testowanie, zatwierdzenie zmian projektu i plan kontroli ważnego produktu.
03.Stała poprawa i optymalizacja problemów jakościowych, w tym narzekanie klientów i normalnej kontroli GMB.